ALGEMENE VOORWAARDEN
  • Om deel te kunnen nemen aan de Pilates lessen geef je je op voor een vaste dag en een vast uur.
  • Ondanks de deskundige begeleiding kan Pinetree Pilates niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele lichamelijke en/of hieruit voortvloeiende financiĆ«le gevolgen.
  • Pinetree Pilates is niet aansprakelijk voor vernielingen aan en/of hetzoekraken van persoonlijke eigendommen.
  • Pinetree Pilates dient geinformeerd te worden over blessures en/of andere fysieke beperkingen.
  • Pinetree Pilates behoudt zich het recht voor om de trainingstijden en de indeling van de groepen te wijzigen. Een eventuele wijziging wordt tijdig doorgegeven.
  • Tarieven liggen voor 1 kalenderjaar vast en kunnen ieder jaar herzien worden.
  • Pinetree Pilates behoudt zich het recht voor trainingen te annuleren bij minder dan 3 deelnemers.
  • Bij verhindering dit graag tot 24 uur voor aanvang van de les aangeven. Deze les kan kosteloos ingehaald worden. Geannuleerde lessen binnen 24 uur kunnen niet worden ingehaald.
  • Annuleringen kunnen per email, telefoon of sms doorgegeven worden.
  • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.