ALGEMENE VOORWAARDEN
  • Om deel te kunnen nemen aan de Pilates lessen geef je je op voor een vaste dag en een vast uur. Kun je een keer niet, dan kun je na overleg met de docent, je les op een ander tijdstip binnen het blok inhalen.
  • Ondanks de deskundige begeleiding kan Pinetree Pilates niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele lichamelijke en/of hieruit voortvloeiende financiĆ«le gevolgen.
  • Pinetree Pilates is niet aansprakelijk voor vernielingen aan en/of hetzoekraken van persoonlijke eigendommen.
  • Pinetree Pilates dient geinformeerd te worden over blessures en/of andere fysieke beperkingen.
  • Pinetree Pilates behoudt zich het recht voor om de trainingstijden en de indeling van de groepen te wijzigen. Een eventuele wijziging wordt tijdig doorgegeven.
  • Tarieven liggen voor 1 kalenderjaar vast en kunnen ieder jaar herzien worden.
  • Pinetree Pilates behoudt zich het recht voor trainingen te annuleren bij minder dan 3 deelnemers.
  • Bij verhindering dit graag tot 24 uur voor aanvang van de les aangeven. Deze les kan kosteloos ingehaald worden. Geannuleerde lessen binnen 24 uur kunnen niet worden ingehaald.
  • Annuleringen kunnen per email, telefoon of sms doorgegeven worden.
  • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.